elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 24.10.2021
Jesteś tutaj:

Status prawny szkoły

  • Szkoła Podstawowa nr  15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Sosnowiec, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
  • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sosnowiec.
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

Szkoła Podstawowa nr  15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu jest szkołą Publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 1991.09.07 Dz. U. 96.67.329 art. 7. 1. (z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi) Dz. U. 03.203.1996 art. 53, Dz. U. 00.122.1320 art. 1), zapewniającą bezpłatne nauczanie obowiązkowe na etapie kształcenia podstawowego, realizującą zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

 

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz Statut. Podstawą funkcjonowania Szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący. Szkołą kieruje dyrektor, powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowiec. Koszty utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa subwencja oświatowa oraz budżet miasta Sosnowiec. Szczegółowy opisdziałań szkoły zawiera Statut Szkoły.

 

Szkoła podstawowa kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konwencji o Prawach Dziecka. W realizacji swoich zadań szkoła respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 14.08.2020
Data udostępnienia informacji: 14.08.2020
Data ostatniej aktualizacji: 14.08.2020
Liczba wyświetleń: 163
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.08.2020
16:51:17
edycja
Administrator
Status prawny
14.08.2020
16:50:54
edycja
Administrator
Status prawny
14.08.2020
16:50:41
edycja
Administrator
Status prawny
14.08.2020
16:48:25
dodanie
Administrator
Status prawny